Tại sao máy nước nóng bị chảy nước

Tại sao máy nước nóng bị chảy nước